Als je werkt met bepaalde stoffen op een bedrijf loop je altijd kans dat er iets gebeurt dat niet de bedoeling is. Om ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk risico loopt op problemen kan een risico analyse uitgevoerd worden zodat er zo veilig mogelijk gewerkt kan worden.

Wat houdt een risico analyse in?

Een risico analyse kun je als ondernemer laten uitvoeren door een expert. Hierbij wordt volgens de regels van de wet bekeken welke risico’s je mogelijk loopt in bepaalde situaties op een bedrijf. De analyse bestaat uit het benoemen van werkrisico’s, het analyseren van de risico’s en het bepalen van preventieve maatregelen. Op die manier kan het werken zo veilig mogelijk gemaakt worden.

Preventieve maatregelen nemen

Als de risico’s op een specifieke werkvloer goed bekeken en geanalyseerd zijn worden deze in kaart gebracht en kunnen er preventieve maatregelen genomen worden om deze zoveel mogelijk te vermijden. Dit houdt in dat er gestreefd wordt naar een verkleining van mogelijke risico’s zodat de kans dat er iets voorvalt dat niet goed is alleen maar kleiner wordt.

Problemen detecteren en oplossen

Mochten zich ondanks goede preventieve maatregelen toch risicovolle situaties aandienen dan is het zaak deze zo snel mogelijk te detecteren zodat de schade beperkt kan worden. Een snelle detectie zorgt voor repressie, waarbij zo veel mogelijk schade voorkomen kan worden en de werknemers veilig blijven.

Ingrijpen indien nodig

Gebeurt er onverhoopt en ondanks alle genomen maatregelen toch iets en doet zich een gevaarlijke situatie voor dan kan deze door middel van een correctie opgelost worden. Als je ervoor zorgt dat je als bedrijf niet alleen preventieve maatregelen instelt maar tevens maatregelen neemt die toegepast kunnen worden als zich een probleem voordoet kun je deze zo snel mogelijk en op de beste manier inzetten om zo het probleem de kop in te drukken.